NANOTEC

 

纳诺达克步进及闭环步进电机

 

 

步进电机方面-现纳诺达克的常销电机型号为混合式系列步进、超薄系列步进、空心轴系列步进、IP65系列步进

 

①混合式系列[两相步进电机:步距角0.9°/1.8°]
常见型号:SCA系列[超高转矩步进加出线接头为端子]、ST系列[高转矩步进]、SC系列[出线接头为端子]
法兰尺寸:20mm、28mm、35mm、42mm、56mm、60mm、86mm、110mm。
电流规格:0.22-8 A单/双极可选。

保持力矩:1.8-2500 Ncm

机身长度:22-201 mm
定制化产品:单/双轴、输出轴和制动器定制化电机、可选配编码器、CE等认证电机。
相应的型号对应相应的法兰面尺寸及其他电流速度的实际图纸,请详细查看产品目录。


②超薄系列[五相步进电机:步距角0.36°]

常见型号:SCA系列[超高转矩步进加出线接头为端子]、ST系列[高转矩步进]、SC系列[出线接头为端子]
法兰尺寸:28mm、63mm。
电流规格:0.5 - 1 A  单/双极可选。

保持力矩:0.98 - 6 Ncm

机身长度:9.4 - 9.6 mm

相应的型号对应相应的法兰面尺寸及其他电流速度的实际图纸,请详细查看产品目录。

 

③空心轴系列[两相步进电机:步距角1.8°]

常见型号:ST系列[高转矩步进]
法兰尺寸:42mm、56mm。

轴空心直径:φ8.3、φ11mm、
电流规格:1.8、3 A  单/双极可选。

保持力矩:28 、65/91.92 Ncm

机身长度:38 、 51 mm

相应的型号对应相应的法兰面尺寸及其他电流速度的实际图纸,请详细查看产品目录。

 

④IP65系列[两相步进电机:步距角1.8°]

常见型号:AS[M12接头]、AP[PG接头]
法兰尺寸:28mm、42mm、56mm、86mm、89mm

IP防护等级:IP65
电流规格:0.67 - 9.5 A

保持力矩:7.1 - 933 Ncm

相应的型号对应相应的法兰面尺寸及其他电流速度的实际图纸,请详细查看产品目录。

 


步进驱动方面-现纳诺达克的常销驱动型号为:

C5系列[步进电机开环驱动],C5-E、CL3-E、CL4-E、N5、NP5系列[支持直流无刷电机/步进电机 的 闭环/开环驱动]

 

系列

驱动器型号

接口控制版本

额定电流

[峰值电流]Arms

工作电压

配套电机类型

支持编码器输入

支持刹车输出

数字输入数量/电压/

接线方式

模拟量输入数量/

电流电压/

接线方式

数字输出数量/

电流电压/

接线方式

C5

C5-01

USB, IO (时钟/方向;模拟)

 6 A[6A]

 DC 12 V- 48 V

步进电机

6

DC5 / 24V

PNP/差分

1

0-20 mA/0-10 V 可切换 

2

开漏[最大 24 V/100 mA]

C5-E

C5-E-1-03

Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6 A[6A]

 DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

 

C5-E-2-03

Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

10 A[30A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

5

DC5 / 24V

PNP

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-1-81

Modbus TCP、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6 A[6A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

5

DC5 / 24V

PNP

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

C5-E-2-81

Modbus TCP、USB、IO[时钟/方向;模拟]

10 A[30A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-1-11

EtherNET/IP、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6 A[6A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-2-11

EtherNET/IP、USB、IO[时钟/方向;模拟]

10A[30A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-1-09

CANopen、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6 A[6A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-2-09

CANopen、USB、IO[时钟/方向;模拟]

10 A[30A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-1-21

EtherCAT、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6 A[6A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

C5-E-2-21

EtherCAT、USB、IO[时钟/方向;模拟]

10A[30A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

 

差分ABZ

单端霍尔

 

 

 

5

DC5 / 24V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

CL3-E

CL3-E-1-0F

CANopen、Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

3A[3A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

5

DC5V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

CL3-E-2-0F

CANopen、Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

3A[6A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

5

DC5V

PNP

 

2

0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换

 

3

开漏(最大 24 V/100 mA)

 

CL4-E

CL4-E-1-12

CANopen、Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

3A[6A]

DC 12 V- 58 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

4

DC24V

PNP

1

0-10 V

2

高压侧开关(最大 30 V/100 mA) 

CL4-E-2-12

CANopen、Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6A[18A]

DC 12 V- 58 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

4

DC24V

PNP

 

1

0-10 V

 

2

高压侧开关(最大 30 V/100 mA)

 

CL4-E-1-12-5VDI

CANopen、Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

3A[6A]

DC 12 V- 58 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

4

DC5V

PNP

 

1

0-10 V

 

2

高压侧开关(最大 30 V/100 mA)

 

CL4-E-2-12-5VDI

CANopen、Modbus RTU、USB、IO[时钟/方向;模拟]

6A[18A]

DC 12 V- 58 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

4

DC5V

PNP

 

1

0-10 V

 

2

高压侧开关(最大 30 V/100 mA)

 

N5

N5-1-1

EtherCAT、IO[时钟/方向;模拟]

10A[10A]

DC 12 V- 72 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换 

2

开漏(最大 24 V/500 mA) 

N5-2-1

EtherCAT、IO[时钟/方向;模拟]

18A[40A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

 

 

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换 

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-1-2

CANopen、IO[时钟/方向;模拟]

10A[10A]

DC 12 V-72 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换 

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-2-2

CANopen、IO[时钟/方向;模拟]

18A[40A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-1-3

EtherNET/IP、IO[时钟/方向;模拟]

10A[10A]

DC 12 V-72 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-2-3

EtherNET/IP、IO[时钟/方向;模拟]

18A[40A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-1-4

Modbus TCP、IO[时钟/方向;模拟]

10A[10A]

DC 12 V-72 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-2-4

Modbus TCP、IO[时钟/方向;模拟]

18A[40A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-1-5

Modbus RTU、IO[时钟/方向;模拟]

10A[10A]

DC 12 V-72 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

N5-2-5

Modbus RTU、IO[时钟/方向;模拟]

18A[40A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

差分ABZ

单端霍尔

 

6

5/24 V 可切换或 5-24 V

PNP

2

-10 - +10 V/0-20 mA 可切换

 

2

开漏(最大 24 V/500 mA)

 

NP5

NP5-02

Modbus RTU、IO[时钟/方向;模拟]

6A[10A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

6

3.3 V

PNP

2

0-3.3 V

4

3.3 V 

NP5-08

CANopen、IO[时钟/方向;模拟]

6A[10A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

6

3.3 V

PNP

 

2

0-3.3 V

 

4

3.3 V 

 

NP5-20

EtherCAT、IO[时钟/方向;模拟]

6A[10A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

6

3.3 V

PNP

 

2

0-3.3 V

 

4

3.3 V 

 

NP5-40

SPI、IO[时钟/方向;模拟]

6A[10A]

DC 12 V- 48 V

直流无刷/步进电机

单端ABZ

单端霍尔

 

6

3.3 V

PNP

 

2

0-3.3 V

 

4

3.3 V 

 纳诺达克提供的电机和驱动器可配套使用,其他品牌的电机也能驱动,单体电机支持其他品牌驱动,具体的请详看下载中心的产品目录。